Yurt Dışından Araba Getirme 2017 Gerekli Belgeler ? 7

Yurt Dışından Araba Getirme 2017 Gerekli Belgeler ?

Lütfen Oylarınızı Eksik Etmeyin 🙂
Teşekkürler 🙂

Yurt Dışından   Araba Getirme  ?

Yurt dışından araba getirme konusu üzerine yazdığım bu yazıda daha makul fiyatlara yurt dışından araç getirebilirsiniz. yazdığım  bu yazı  2017 yılının yasalarını ,gerek ve şartlarını kapsamaktadır. Güncelleme durumlarında vergi oranları vs değişebilir.

Yurt dışından araba nasıl getirilir ?

 

Bir süredir araştırdığım konuların başında yurt dışından araba satın alma yurt dışından araba getirme konuları geliyordu  bende bu yurt dışından araba getirme konusunu  en ince ayrıntısına kadar ele alıp; yurt dışından araba getirmek için  tüm yönetmelikleri, gerekli şartları ,evrakları sizlerle paylaşacağım .

İlk olarak bedelsiz bir şekilde yurt dışından araba getirmenin şartları nedir bedelsiz araba getirme deyimi ne anlama gelmektedir bunun açıklaması üzerine duracağım. Çoğu insan zaten bedelsiz yurt dışından araba getirme ,satın alma üzerine yoğunlaşıyor.

Yurt dışından araba getirme 2017
Yurt dışından araba getirme 2017

Bedelsiz İthalat Nedir ?

Bedelsiz ithalat; bedeli için döviz alışverişi  yapmadan  yurt dışında kazanmış olup elde ettiğiniz  ve yurda getirilmesi mecburi olmayan dış kazanç ve tasarruflarla satın alınan bazı şahsi ve ticari mahiyette eşyanın yurda ithalidir.

Kimler Bedelsiz Araç İthal Edebilir ?

Bu kısım da sunulan bazı şartlar kafa karışıklığı yaratabiliyor ben sadeleştirebildiğim kadar sadeleştirdim fakat yurt dışından araba getirme konusunda aklınıza takılanları yorum olarak sorabilirsiniz .

 a) Türkiye Gümrük Bölgesi dışında en az 24 ay (2 YIL ) ikamet ettikten sonra , yerleşim yerini Türkiye Gümrük Bölgesine kesin olarak nakleden Türk vatandaşları.
Bu kişilerin, Türkiye’ye son giriş tarihinden geriye doğru bakıldığında yurtta bir takvim yılında altı aydan fazla kalmamış olmaları gerekir. Türkiye’de 45 güne kadar olan kalışlar yurt dışında kalış süresinden sayılır. Türkiye Gümrük Bölgesi dışında son on yıl içinde en az beş yıl ikamet eden gerçek kişiler için yerleşim yerine ilişkin bu süre şartı aranmaz. 
b) Yurt dışındaki milli veya milletlerarası kadrolara sürekli görevli olarak atanıp da bu görevlerinden dönen kamu görevlileri (Bu kişiler için Türkiye gümrük bölgesi dışında en az 24 (2YIL) ay ikamet şartı aranmaz)
c) Türk vatandaşlığına geçmek suretiyle yerleşim yerini yabancı bir ülkeden Türkiye Gümrük Bölgesine kesin olarak nakleden gerçek kişiler. (Bu kişiler için Türkiye gümrük bölgesi dışında en az 24 ay ikamet şartı aranmaz)
d) Türkiye Gümrük Bölgesi dışında yerleşik kişilerin vefatı halinde, Türkiye’de ikamet eden gerçek kişi mirasçıları.
Yurt dışında yerleşik murisin Türkiye Gümrük Bölgesinde geriye doğru bir takvim yılında altı aydan fazla kalmamış olmaları gerekir. Türkiye Gümrük Bölgesinde bir takvim yılında kırk beş güne kadar kalışlar yurt dışındaki ikamet süresinden sayılır. Türkiye Gümrük Bölgesi dışında son on yıl içinde en az beş yıl ikamet eden gerçek kişiler için yerleşim yerine ilişkin bu süre şartı aranmaz.

e) Malul durumunda olanlar ve Engellilerin mecburiyeti olduğu için  

Not: Her aile sadece bir araç ithal edebilir. Tabiri Olan Aile kavramı = (Anne Baba ve reşit olmayan çoçuklar.)

Navlun -Sigorta Ücreti- Gemi İle araç taşıma
Navlun -Sigorta Ücreti- Gemi İle araç taşıma

Yurt Dışından Hangi Araçlar Getirilebilir. ?

a)Sakatlar ve malul olmayanlar hariç , ithal edilecek araç 3  yaşından büyük olmaması gerekir. Sakat ve malul olanlar için 3 yıl şartı aranmaz tekrarlıyorum.

b)İthal edilmek istenen araç yurt dışında kimin adına kayıtlı ise o  kişi ithal edebilir ve araç 6 ay öncesinden adına kayıtlı olması gerekir.  Gene bu şartlar Sakat ve malul olanlar  için gerekli değildir.

c)İthal edilecek aracın Şöför dahil olmak üzere 8 koltuğu geçmemesi gerekir.

 

Not: Malul ve sakatlar ithal ettikleri  araçta özel imal edilmiş hareket ettirici tertibatlar bulunmalı ve motor hacmi Hubraum 1600 CC’yi geçmemelidir.

Yurt Dışından Kaç Kere Araç İthal Etme Hakkım Var ?

Bedelsiz ithalat kapsamında yurda aracını getiren ve daha sonra yurt dışına tekrar yerleşen bir kişi yurda dönüşünde bir kez daha araç getirme hakkı var mıdır?

Bedelsiz araç ithalatından yararlanma hakkı 5 yılda bir verilmiştir.

 

Yurt Dışından Gelen Araçların Silindir Hacmine Göre Vergilendirilmesi Nasıl Olur ?

Motor hacmine cc büyüklüğüne göre vergilendirme oranları ötv kdv eklendikten sonraki durumlarda yurt dışından araba getirme işleminizi başlatabilirsiniz.

Motor hacmine göre verdilendirme sistemi.
yurt dışından araç getirmek 2017
yurt dışından araç getirmek 2017

Not: Kdv Oranı Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) eklendikten sonra hesaplanmaktadır.

Yurt Dışından Araba Getirme Vergiye Esas Değeri Hesaplanması

Amortisman indirimi sonunda bulunan ve vergiye esas kıymetin tespitinde aracın model yılındaki FOB kıymetiyle çarpılacak oranlar:

Amortisman = Eskime Payı

Türkiyeye getirmek istenilen arabanın vergiye esas değeri o zaman dilimindeki satış bedeli üzerinden  ilk yıl için %20 Sonraki yıllar için ise %10 Amortisman düşülerek hesaplanır. bu oranın Dışında 10 yaşının üstündeki araçlarda amortisman hesaplanmaz arabanın modelinin yılı değerinin %20 sini oluşturur

Arabanın vergiye esas değeri
Arabanın vergiye esas değeri

 

Bu değerlere ek olarak CIF Değeri (Navlun ve sigorta bedeli dahil kıymeti)

Navlun=geminin yük taşıma ücreti.

200-300 Euro arasında değişmektedir bu ücret

Not: Bu değerlere ek olarak son bi husus daha var araca sonradan dahil edilmiş olan aksesuar vs fiyatalarıda Eklenir.

 

 

 

Araba İthal Etmek İçin Gerekli Belgeler Nelerdir ?

 •  (1) Kişilerin kendisi, eşi veya Gümrük Kanununun 225 inci maddesi çerçevesinde temsil yetkisini haiz kişiler tarafından, aşağıdaki belgelerle birlikte,  yetkili gümrük idaresine başvurulur.a) Türkiye Gümrük Bölgesi dışında en az yirmi dört ay ikamet ettikten sonra, yerleşim yerini Türkiye Gümrük Bölgesine kesin olarak nakleden Türk vatandaşları için;
  1)Araca ilişkin teslim-tesellüm belgesi,
  2) Vukuatlı nüfus kayıt örneği,
  3) Yerleşim yerinin nakledildiği ülkede bulunan dış temsilciliğimiz tarafından motorlu veya motorsuz özel nakil vasıtalarının serbest dolaşıma girişi için düzenlenmiş ikamet nakil belgesi,
  4) Motorlu nakil vasıtaları için hak sahipleri adına kayıtlı mülkiyet veya trafik belgesinin aslı; yurtdışında bulunduğu ülke makamlarınca bu belgenin aslının alıkonulması sonucu ibraz edilememesi halinde, belgenin dış temsilciliklerimizce onaylı örneği.
  b) Yurt dışındaki milli veya milletlerarası kadrolara sürekli görevli olarak atanıp da bu görevlerinden dönen kamu görevlileri için;
  1) Araca ilişkin teslim-tesellüm belgesi,
  2) Vukuatlı nüfus kayıt örneği,
  3) Motorlu nakil vasıtaları için hak sahipleri adına kayıtlı mülkiyet veya trafik belgesinin aslı; yurtdışında bulunduğu ülke makamlarınca bu belgenin aslının alıkonulması sonucu ibraz edilememesi halinde, belgenin dış temsilciliklerimizce onaylı örneği,
  4)Atama kararı veya görevin sona erdiğini gösteren, kamu görevlisinin bağlı bulunduğu kamu kurum veya kuruluşu tarafından verilecek belge.
  c) Türk vatandaşlığına geçmek suretiyle yerleşim yerini yabancı bir ülkeden Türkiye Gümrük Bölgesine kesin olarak nakleden gerçek kişiler için;
  1) Araca ilişkin teslim-tesellüm belgesi,
  2) Vukuatlı nüfus kayıt örneği,
  3) Yerleşim yerinin nakledildiği ülkede bulunan dış temsilciliğimiz tarafından motorlu veya motorsuz özel nakil vasıtalarının serbest dolaşıma girişi için düzenlenmiş ikamet nakil belgesi,
  4) Motorlu nakil vasıtaları için hak sahipleri adına kayıtlı mülkiyet veya trafik belgesinin aslı; yurtdışında bulunduğu ülke makamlarınca bu belgenin aslının alıkonulması sonucu ibraz edilememesi halinde, belgenin dış temsilciliklerimizce onaylı örneği,
  5) Türk vatandaşlığına geçişi gösteren belge.
  ç) Türkiye Gümrük Bölgesi dışında yerleşik kişilerin ölümü halinde, Türkiye’de ikamet eden gerçek kişi mirasçıları için;
  1) Araca ilişkin teslim-tesellüm belgesi,
  2)  Veraset ilamı,
  3) Motorlu nakil vasıtaları için hak sahipleri adına kayıtlı mülkiyet veya trafik belgesinin aslı; yurtdışında bulunduğu ülke makamlarınca bu belgenin aslının alıkonulması sonucu ibraz edilememesi halinde, belgenin dış temsilciliklerimizce onaylı örneği,
  4) Vukuatlı nüfus kayıt örneği,
  5) Birden fazla varis bulunması halinde, Türkiye’de bulunan diğer mirasçılar için noter tasdikli “feragat mukavelesi”.
  (2) Trafik ve mülkiyet belgesinin herhangi bir nedenle yenilenmesi halinde, aracın önceden de aynı kişi ya da kişilerden biri adına kayıtlı olduğunun belgelendirilmesi şartıyla önceki trafik ve mülkiyet belgelerindeki tarih esas alınır.

 

Yurt dışından araba getirme 2017 Yılında  Gümrükler Genel Müdürlükleri Siteleri Referans alınarak yazılmıştır . ilgi sayfa linktedir. http://ggm.gtb.gov.tr/sikca-sorulan-sorular/bireysel/bedelsiz-nakil-vasitasi-ithali

Ali Şengül

Merhaba Ben Ali, Hayatında kendini özgün olmaya farklı olmaya adamış biri olarak kaliteli Seo uyumlu yazılar yazıyorum yazdığım konular hakkında birçok kaynaktan bilgi edinerek yazılarımı tamamlıyorum. Bunu hem kendim için hemde büyük kitlelere kaliteli, temiz bilgi ulaştırmayı amaç edinmiş biri olduğum için yapıyorum . Vaktiniz var ise öteki yazılarımızıda inceleyebilirsiniz.

Bir Cevap Yaz

  4 Yorum

 1. merhabalar konuya şimdi denk geldim gerçekten harika bi yazı olmuş tam aradığım noktalar özellikle vurgulanmış bekle beni japonya GTR R 34 Beni benim olacaksınn 🙂

  • Umarım herşey istediğiniz gibi olur şimdiden güle güle kullanın. 🙂

 2. yurt dışından araba almak istiyorum bende almanya üzerinden gelecek araç yanlız yurt dışından 2. el araba almak konusu biraz sıkıntılıymış oradaki galeri şirketleri gibi olan firmalar bizim için araçı kontrol edip gönderim sağlıyorlarmış ne kadar güvenilir bilmiyorum yakın zamanda tüm gerekli belgeleri toplayıp alacağım

  • 3.aracı firmalar bu alanda bayağı baş göstermiş durumda japon firmaları bayağı güven verici fakat alman firmaları hakkında benimde pek bilgim yok. Şimdiden İyi günlerde kullanmanız dileği ile..