Yurt Dışından Araba Getirme 2018 Gerekli Belgeler ? 30

Yurt Dışından Araba Getirme 2018 Gerekli Belgeler ?

Lütfen Oylarınızı Eksik Etmeyin 🙂
Teşekkürler 🙂

Yurt Dışından   Araba Getirme  ?

Yurt dışından araba getirme konusu üzerine yazdığım bu yazıda daha makul fiyatlara yurt dışından araç getirebilirsiniz. yazdığım  bu yazı  2018 yılının yasalarını ,gerek ve şartlarını kapsamaktadır. Güncelleme durumlarında vergi oranları vs değişebilir.

Yurt dışından araba nasıl getirilir ?

 

Bir süredir araştırdığım konuların başında yurt dışından araba satın alma yurt dışından araba getirme konuları geliyordu  bende bu yurt dışından araba getirme konusunu  en ince ayrıntısına kadar ele alıp; yurt dışından araba getirmek için  tüm yönetmelikleri, gerekli şartları ,evrakları sizlerle paylaşacağım .

İlk olarak bedelsiz bir şekilde yurt dışından araba getirmenin şartları nedir bedelsiz araba getirme deyimi ne anlama gelmektedir bunun açıklaması üzerine duracağım. Çoğu insan zaten bedelsiz yurt dışından araba getirme ,satın alma üzerine yoğunlaşıyor.

Yurt dışından araba getirme 2017
Yurt dışından araba getirme 2017

Bedelsiz İthalat Nedir ?

Bedelsiz ithalat; bedeli için döviz alışverişi  yapmadan  yurt dışında kazanmış olup elde ettiğiniz  ve yurda getirilmesi mecburi olmayan dış kazanç ve tasarruflarla satın alınan bazı şahsi ve ticari mahiyette eşyanın yurda ithalidir.

Kimler Bedelsiz Araç İthal Edebilir ?

Bu kısım da sunulan bazı şartlar kafa karışıklığı yaratabiliyor ben sadeleştirebildiğim kadar sadeleştirdim fakat yurt dışından araba getirme konusunda aklınıza takılanları yorum olarak sorabilirsiniz .

 a) Türkiye Gümrük Bölgesi dışında en az 24 ay (2 YIL ) ikamet ettikten sonra , yerleşim yerini Türkiye Gümrük Bölgesine kesin olarak nakleden Türk vatandaşları.
Bu kişilerin, Türkiye’ye son giriş tarihinden geriye doğru bakıldığında yurtta bir takvim yılında altı aydan fazla kalmamış olmaları gerekir. Türkiye’de 45 güne kadar olan kalışlar yurt dışında kalış süresinden sayılır. Türkiye Gümrük Bölgesi dışında son on yıl içinde en az beş yıl ikamet eden gerçek kişiler için yerleşim yerine ilişkin bu süre şartı aranmaz. 
b) Yurt dışındaki milli veya milletlerarası kadrolara sürekli görevli olarak atanıp da bu görevlerinden dönen kamu görevlileri (Bu kişiler için Türkiye gümrük bölgesi dışında en az 24 (2YIL) ay ikamet şartı aranmaz)
c) Türk vatandaşlığına geçmek suretiyle yerleşim yerini yabancı bir ülkeden Türkiye Gümrük Bölgesine kesin olarak nakleden gerçek kişiler. (Bu kişiler için Türkiye gümrük bölgesi dışında en az 24 ay ikamet şartı aranmaz)
d) Türkiye Gümrük Bölgesi dışında yerleşik kişilerin vefatı halinde, Türkiye’de ikamet eden gerçek kişi mirasçıları.
Yurt dışında yerleşik murisin Türkiye Gümrük Bölgesinde geriye doğru bir takvim yılında altı aydan fazla kalmamış olmaları gerekir. Türkiye Gümrük Bölgesinde bir takvim yılında kırk beş güne kadar kalışlar yurt dışındaki ikamet süresinden sayılır. Türkiye Gümrük Bölgesi dışında son on yıl içinde en az beş yıl ikamet eden gerçek kişiler için yerleşim yerine ilişkin bu süre şartı aranmaz.

e) Malul durumunda olanlar ve Engellilerin mecburiyeti olduğu için  

Engelliler için araç alımı konusu Ötv’siz bi şekilde nasıl araç alabilirsiniz. görebilirsiniz.
http://www.yorumlaniyor.com/2018-engelli-raporu-ile-otv-siz-engelli-araci-alma-rehberi/

Not: Her aile sadece bir araç ithal edebilir. Tabiri Olan Aile kavramı = (Anne Baba ve reşit olmayan çoçuklar.)

Navlun -Sigorta Ücreti- Gemi İle araç taşıma
Navlun -Sigorta Ücreti- Gemi İle araç taşıma

Yurt Dışından Hangi Araçlar Getirilebilir. ?

a)Sakatlar ve malul olmayanlar hariç , ithal edilecek araç 3  yaşından büyük olmaması gerekir. Sakat ve malul olanlar için 3 yıl şartı aranmaz tekrarlıyorum.

b)İthal edilmek istenen araç yurt dışında kimin adına kayıtlı ise o  kişi ithal edebilir ve araç 6 ay öncesinden adına kayıtlı olması gerekir.  Gene bu şartlar Sakat ve malul olanlar  için gerekli değildir.

c)İthal edilecek aracın Şöför dahil olmak üzere 8 koltuğu geçmemesi gerekir.

 

Not: Malul ve sakatlar ithal ettikleri  araçta özel imal edilmiş hareket ettirici tertibatlar bulunmalı ve motor hacmi Hubraum 1600 CC’yi geçmemelidir. ( Güncellenmiştir aşağıdaki linkten engelliler için olan konumuzu okuyabilirsiniz.)
http://www.yorumlaniyor.com/2018-engelli-raporu-ile-otv-siz-engelli-araci-alma-rehberi/

Yurt Dışından Kaç Kere Araç İthal Etme Hakkım Var ?

Bedelsiz ithalat kapsamında yurda aracını getiren ve daha sonra yurt dışına tekrar yerleşen bir kişi yurda dönüşünde bir kez daha araç getirme hakkı var mıdır?

Bedelsiz araç ithalatından yararlanma hakkı 5 yılda bir verilmiştir.

 

Yurt Dışından Gelen Araçların Silindir Hacmine Göre Vergilendirilmesi Nasıl Olur ?

Motor hacmine cc büyüklüğüne göre vergilendirme oranları ötv kdv eklendikten sonraki durumlarda yurt dışından araba getirme işleminizi başlatabilirsiniz.

Motor hacmine göre verdilendirme sistemi.
yurt dışından araç getirmek 2017
yurt dışından araç getirmek 2018

Not: Kdv Oranı Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) eklendikten sonra hesaplanmaktadır.

Yurt Dışından Araba Getirme Vergiye Esas Değeri Hesaplanması

Amortisman indirimi sonunda bulunan ve vergiye esas kıymetin tespitinde aracın model yılındaki FOB kıymetiyle çarpılacak oranlar:

Amortisman = Eskime Payı

Türkiyeye getirmek istenilen arabanın vergiye esas değeri o zaman dilimindeki satış bedeli üzerinden  ilk yıl için %20 Sonraki yıllar için ise %10 Amortisman düşülerek hesaplanır. bu oranın Dışında 10 yaşının üstündeki araçlarda amortisman hesaplanmaz arabanın modelinin yılı değerinin %20 sini oluşturur

Arabanın vergiye esas değeri
Arabanın vergiye esas değeri

 

Bu değerlere ek olarak CIF Değeri (Navlun ve sigorta bedeli dahil kıymeti)

Navlun=geminin yük taşıma ücreti.

200-300 Euro arasında değişmektedir bu ücret

Not: Bu değerlere ek olarak son bi husus daha var araca sonradan dahil edilmiş olan aksesuar vs fiyatalarıda Eklenir.

 

 

 

Araba İthal Etmek İçin Gerekli Belgeler Nelerdir ?

 •  (1) Kişilerin kendisi, eşi veya Gümrük Kanununun 225 inci maddesi çerçevesinde temsil yetkisini haiz kişiler tarafından, aşağıdaki belgelerle birlikte,  yetkili gümrük idaresine başvurulur.a) Türkiye Gümrük Bölgesi dışında en az yirmi dört ay ikamet ettikten sonra, yerleşim yerini Türkiye Gümrük Bölgesine kesin olarak nakleden Türk vatandaşları için;
  1)Araca ilişkin teslim-tesellüm belgesi,
  2) Vukuatlı nüfus kayıt örneği,
  3) Yerleşim yerinin nakledildiği ülkede bulunan dış temsilciliğimiz tarafından motorlu veya motorsuz özel nakil vasıtalarının serbest dolaşıma girişi için düzenlenmiş ikamet nakil belgesi,
  4) Motorlu nakil vasıtaları için hak sahipleri adına kayıtlı mülkiyet veya trafik belgesinin aslı; yurtdışında bulunduğu ülke makamlarınca bu belgenin aslının alıkonulması sonucu ibraz edilememesi halinde, belgenin dış temsilciliklerimizce onaylı örneği.
  b) Yurt dışındaki milli veya milletlerarası kadrolara sürekli görevli olarak atanıp da bu görevlerinden dönen kamu görevlileri için;
  1) Araca ilişkin teslim-tesellüm belgesi,
  2) Vukuatlı nüfus kayıt örneği,
  3) Motorlu nakil vasıtaları için hak sahipleri adına kayıtlı mülkiyet veya trafik belgesinin aslı; yurtdışında bulunduğu ülke makamlarınca bu belgenin aslının alıkonulması sonucu ibraz edilememesi halinde, belgenin dış temsilciliklerimizce onaylı örneği,
  4)Atama kararı veya görevin sona erdiğini gösteren, kamu görevlisinin bağlı bulunduğu kamu kurum veya kuruluşu tarafından verilecek belge.
  c) Türk vatandaşlığına geçmek suretiyle yerleşim yerini yabancı bir ülkeden Türkiye Gümrük Bölgesine kesin olarak nakleden gerçek kişiler için;
  1) Araca ilişkin teslim-tesellüm belgesi,
  2) Vukuatlı nüfus kayıt örneği,
  3) Yerleşim yerinin nakledildiği ülkede bulunan dış temsilciliğimiz tarafından motorlu veya motorsuz özel nakil vasıtalarının serbest dolaşıma girişi için düzenlenmiş ikamet nakil belgesi,
  4) Motorlu nakil vasıtaları için hak sahipleri adına kayıtlı mülkiyet veya trafik belgesinin aslı; yurtdışında bulunduğu ülke makamlarınca bu belgenin aslının alıkonulması sonucu ibraz edilememesi halinde, belgenin dış temsilciliklerimizce onaylı örneği,
  5) Türk vatandaşlığına geçişi gösteren belge.
  ç) Türkiye Gümrük Bölgesi dışında yerleşik kişilerin ölümü halinde, Türkiye’de ikamet eden gerçek kişi mirasçıları için;
  1) Araca ilişkin teslim-tesellüm belgesi,
  2)  Veraset ilamı,
  3) Motorlu nakil vasıtaları için hak sahipleri adına kayıtlı mülkiyet veya trafik belgesinin aslı; yurtdışında bulunduğu ülke makamlarınca bu belgenin aslının alıkonulması sonucu ibraz edilememesi halinde, belgenin dış temsilciliklerimizce onaylı örneği,
  4) Vukuatlı nüfus kayıt örneği,
  5) Birden fazla varis bulunması halinde, Türkiye’de bulunan diğer mirasçılar için noter tasdikli “feragat mukavelesi”.
  (2) Trafik ve mülkiyet belgesinin herhangi bir nedenle yenilenmesi halinde, aracın önceden de aynı kişi ya da kişilerden biri adına kayıtlı olduğunun belgelendirilmesi şartıyla önceki trafik ve mülkiyet belgelerindeki tarih esas alınır.

 

Yurt dışından araba getirme 2018 Yılında  Gümrükler Genel Müdürlükleri Siteleri Referans alınarak yazılmıştır . ilgi sayfa linktedir. http://ggm.gtb.gov.tr/sikca-sorulan-sorular/bireysel/bedelsiz-nakil-vasitasi-ithali

Ali Şengül

Merhaba Ben Ali, Hayatında kendini özgün olmaya farklı olmaya adamış biri olarak kaliteli Seo uyumlu yazılar yazıyorum yazdığım konular hakkında birçok kaynaktan bilgi edinerek yazılarımı tamamlıyorum. Bunu hem kendim için hemde büyük kitlelere kaliteli, temiz bilgi ulaştırmayı amaç edinmiş biri olduğum için yapıyorum . Vaktiniz var ise öteki yazılarımızıda inceleyebilirsiniz.

Bir Cevap Yaz

  44 Yorum

 1. merhabalar konuya şimdi denk geldim gerçekten harika bi yazı olmuş tam aradığım noktalar özellikle vurgulanmış bekle beni japonya GTR R 34 Beni benim olacaksınn 🙂

  • Umarım herşey istediğiniz gibi olur şimdiden güle güle kullanın. 🙂

 2. yurt dışından araba almak istiyorum bende almanya üzerinden gelecek araç yanlız yurt dışından 2. el araba almak konusu biraz sıkıntılıymış oradaki galeri şirketleri gibi olan firmalar bizim için araçı kontrol edip gönderim sağlıyorlarmış ne kadar güvenilir bilmiyorum yakın zamanda tüm gerekli belgeleri toplayıp alacağım

  • 3.aracı firmalar bu alanda bayağı baş göstermiş durumda japon firmaları bayağı güven verici fakat alman firmaları hakkında benimde pek bilgim yok. Şimdiden İyi günlerde kullanmanız dileği ile..

 3. yurtdışından araba getirmek ve vergi hesaplaması nasıl yapılır konusunda teredütlerim vardı açıklamalar ile birlikte yazıyor olmanız beni çok mutlu etti bazen kendimi konu içindeki kelimeleri ararken buluyorum ne anlama geldiklerini araştırırken konudan çok sapmışım deyip kalıyordu gerçekten aradığım tüm soruların cevabını buldum sitenizde teşekkürler. Ali bey

  • Teşekkürler gerçekten detaylı bir yazı oldu. Gerekli yazı güncellemeleride yapılacak takipte kalın.

 4. Engelliler için vergi indirimi hakkında detaylı bir konu yazarmısınız.

 5. Yurtdışına 4 yıllığına gideceğim. Memurum. Ama kurumum bu süreyi her yıl yenileyerek uzatıyor. Araç getirebilirmiyim. ÖTV öder miyim.

 6. Ali bey kolay gelsin,
  Türkiye’de kamu kurumunda çalışıyorum, Yeşil pasaportum var, %58 ortopedik raporum var, H sınıfı Ehliyetim mevcuttur. Almanya’dan kendim gidip araç almak istersem ne tür prosedürler önüme çıkacak ? Ne tür avantajlar veya dezavantajlar var ?
  Konu hakkında bildiklerinizi mail adresime gönderebilirseniz memnun olurum.
  İyi çalışmalar diliyorum.

  • Öncelikle merhabalar,

   Sizin gibi yüzlerce binlerce insanda bu nimetden faydalanmak için internet sitelerine uğruyor. İnsanlara yardımcı olmak en başta ilkem olarak başladım bu blogda yazmaya, buna istinaden engelli insanlarda ilk sırada yer alıyor benim için sorularınızı cevaplamak onur verici helede engelli olarak bişeyler başarma ve katkıda bulunarak faydalı olmak daha onur verici. Umarım bende size faydalı olurum.

   1- Engelliler ilk olarak H sınıfı bir ehliyet alarak işleme başlamalı.
   2- Ankara bedelsiz araba naklihane gümrük müdürlüğüne başvuru yapıp ardından izin belgesini almak
   3- Aldığınız rapor ve belgelerin aslını götürmeniz önemli bu durumda fazladan bir belgeye ihtiyacınız olursa doktora vs götürmek için aslı gibidir kaşesini vurdurmayı unutmayın fazladan bu belgelerden 3 adet alın diye tavsiye ediyorum
   4-Güncel olmak kaydı ile ilmuhaber ikametkah kağıdı.
   5- Araç gümrüge veren firmalar ile anlaştıktan sonra sizden istenilen gerekli belgeleri verip getirtiyorsunuz.
   6- Araç geldikten sonra trafige çıkış belgesini alıp plaka ve ruhsat çıkartıyorsunuz.
   7- Zorunlu trafik sigortası yapılma işlemi
   8- Aracınız aparat ile çalışıma durumlarında ki sizin h sınıfı elhliyet bunun için en yakın ilinizdeki TSE belgelendirme kurumuna gidip TSE uygunluk belgesi almanız gerekecek.
   9- Araçda LPG var ise sızdırmazlık raporu alınır
   10-Muayene ve emniyet işlemlerini tamamlayıp trafige çıkmaya bir adım daha yaklaşabilirsiniz.

   Kısaca anlatmaya çalıştım madde madde umarım size ve tüm engelli insanlara yardımcı olabilmişimdir. Ek olarak mail attım size şimdiden güle güle kullanın. 🙂

 7. Ali bey merhaba. Benim arkadaşım belcikada galerisi var. Kendisinden sıfır araç almayı düşünüyorum. Nasıl bir yola başvurmam gerekiyor. Teşekkürler.

  • Sorununuzun ne olduğunu tam anlamadım getirmek için gerekli aşamalar yukarıda belirtmiş olduğum gibi zaten farklı bir sorunuz var yada anlamadığınız bir yer var ise onu belirtin daha hızlı yardımcı olayım size.

 8. merhaba. benim eşim Azerbaycan vatandaşı fakat 2 yıl önce evlilik münasebetiyle Türk vatandaşlığını da aldık. Yani hem Türk vatandaşı hemde Azerbaycan vatandaşı kendisi. Eşim adına Azerbaycandan Türkiyeye araç getirebilir miyiz? 185 gün şartı aranıyor mu? iyi günler

  • Merhabalar,
   Eşinizin adına getirtebilirsiniz fakat dediğiniz üzere 185 gün şartı aranır.

 9. Merhaba eşim rus vatandaşı Gürcistan dan araba getirebilimiyiz eşim Türkiye’ye geleli 4 yıl oldu türk vatandaşlığına başvuru yaptık 180 gün şartı aranırmı araç getirmek için şimdiden teşekkürler

  • Bir önceki yorumda da belirttiğim gibi bu şart aranır durumdadır; Bu sebebden dolayı soru sormadan önce sizinle aynı durumda olanların yorumlarını okumanızı tavsiye ederim.

 10. Merhabalar,
  Eşim AB vatandaşı ikamet belgesi aldık yalnız vatandaş değil. Tr de yaşıyoruz. Onun adına oradan araba alıp ülkeye getirme şansımız var mı ?

  Teşekkür ederim.

  • Merhabalar Semih bey,
   Eşinizin üzerine araba almak istiyorsanız ilk olarak yukarıdaki yazmış olduğum şartlar sizin için geçerlimi onu kontrol etmenizi öneriririm, daha sonra ise aklınızda bir soru var ise tekrar sorularınızı bekliyor olacağım.
   Yukarıdaki yazıların tamamını okuyun belki sizin için farklı bir yol’da çıkabilir. Eger yurt dışından araç getirmek istiyorsanız biraz fazla okumanız ve araştırmanız gerekli olacak bu süreçte.
   Bunun yanında sorularınızı açık ve net bi şekilde yazarsanız size daha iyi bir şekilde yardımcı olabilirim örnek olarak:(Eşim AB vatandaşı ikamet belgesi aldık yalnız vatandaş değil.) gibi
   İyi günler dilerim.

 11. Slm ben 10 senedir almanyada kaldım kendi işim vardı ama 17 aydır türkiyede kaldım ama orda evim felan duruyor ama 17 aydır türkiyede iş kurdum ama şimdi almanyadan arac getirmek isdiyorum 24 aylıgına getirebilirmiyim acaba yardımcı olursanız cok sevinirim şimdiden teşekkürler

  • Yurtdışından kesin dönüş yapanlar gümrük vergisi ödemesede ötv gibi diğer devlet vergilerini ödeyerek araç getirebililir, mantıklımı derseniz tabiki mantıklı türkiye standartlarından daha ucuza getirmiş olabilirsiniz ayrıca 24 ay sınırıda yok.
   İyi günler dilerim.

 12. Öncelikle merhaba verdiginiz bilgiden dolayı ama bı nokta var kafama takılan ben 4 yıldır Azerbaycan da yaşıyorum 5 yıl dolduktan sonra yıne herhangı bı ödeme yapacakmıyım yoksa belirttiginiz gibi bedelsiz mi getirebilecem aracı

 13. Merhaba benim ailem Almanya da ben Türkiye’de yaşıyorum Almanya’da herhangi bir ikametim yok babam üzerine arabayı Türkiye’ye getirip ben burda kullanabilir miyim

  • Tabi bi süre mümkün yasalar sürekli değişiyor , konumuzu güncelleyeceğiz ve bu konu ile alakalı yeni yasalarla birlikte yazılar gelmeye devam edecek.

 14. Merhabalar. Türkiye’ye daha gelmemiş 2018 bir aracı örneğin bmw’yi ücreti mukabilinde getirtemiyor muyuz. Yani amaç ucuza mal etmek değil Türkiye’de bulunmamış olması problem. En az 2 yıl ikamet etmemiz elzem mi?

  • Merhabalar,

   kimse sizin ilk veya son olarak getirmiş olmanıza bakmaz. Diğer şartları kapsıyor iseniz getirebilir belirlenen süre ile kullanabilirsiniz.

 15. Merhaba Ali Bey,

  Öncelikle verdiğiniz bilgiler için teşekkür ederim. Anladığım kadarıyla 24 ay yurt dışında çalışırsam bir araç Türkiye’ye getirebilirim. Gümrük vergisinden muaf da olurum.

  Bu gümrük vergisinden muaf olmak ötv ve KDV’den muaf olma anlamına gelmez dimi? Doğru anlamış mıyım?

  Yardımlarınız için tşk ederim.

  İyi günler

  • Ötv ve kdv den muaf olmazsınız doğru anlamışsınız zaten yukarıda’da belirttiğim tablodaki gibidir ötv ve kdv oranları.

 16. merhaba öncelikle böyle bir konuda çalışmalarınızdan dolayı size teşekkür ederim benim sorum damadım alman vatandaşı ve mavi kimlikle 5 yıldır türkiyede çalışıyor almanyadan ikinci el araç getirme hakkı varmıdır iki yıllığına türkiyede kullana bilirmi aydınlatırsanız sevinirim şimdiden teşekkürler

  • Merhabalar,
   Mavi kimlik hakkında bilgi sahibi değilim. yanlış yönlendirmek istemem. iyi günler dilerim.

 17. Merhabalar. Suudi Arabistan’a devlet öğretmen gönderiyor. 1 yıllık gönderiyor ama genelde 5 yıla kadar uzatıyor. 5 yılın sonunda araç getirebilir miyiz.

 18. Merhaba.
  Yurt dışından bedelsiz nakil vasıtaları getirme kapsamında örnek verecek olursak aracımızın ham satış bedeli 150 bin tl. Araç 2018 model. 1.6 motor. Türkiye’ye getirebilmem için tüm vergileri ödedikten sonra ne kadara gelir. Bu vergileri hesaplayamıyoruz. Yardımcı olursanız seviniriz.

  • 100.000 Tl için kısaca şu şekilde hesaplanabilir.

   %37 Ötv + %18 Kdv = %61.66 100.000 Tl için 161 000 Küsür Tl yapar. Bu şekilde hesaplanabilir, eğer yanlış bir hesap yapmadıysam kısacası bu şekilde olacaktır.

 19. 3 yaşından büyük mü yoksa adınıza kaydedildiği anda 3 yıldan büyük mü olmamalı? Bence ikincisi. 2018 senesinde adınıza kaydettiğiniz araç en fazla 2015 olabilir gibi.

 20. Arkadaşlar 2018 yılın da aldığımız araç 2016 modelden aşağı olursa bu aracı ithal edemezsiniz…aracin bulunduğu yıl da hesaplanıyor 3 yaş olarak…. 2016/1 yaş…..2017/2. Yaş….2018/ 3.Yaş
  3 yaş meselesi bu şekilde hesaplanıyor…. bilginize

 21. Teşekkürler bilgilendirme için. 2 konuya takıldım. İlki ötv oranları. Farklı sitelerde farklı yüzdelerle karşılaşıyoruz. Bu sitedeki güncel olan mıdır acaba? Artmamış mıydı?
  Bir de amortisman indirimi meselesi var. Diyelim ki aracın sistemdeki net değeri 40 bin euro ve 2016 model, biz de bunu 2018 senesinde edindik. 2021 senesinde de kesin dönüş yapacağız. 5 senelik amortisman indirimi hakkımız oluyor anladığım kadarıyla. Bu durumda ötv, kdv ve navlun vs. gibi giderler 40 bin euro üzerinden amortisman indirimi yapıldıktan sonra mı hesaplanıyor? bu durumda 40 bin euro X %40= 16 bin euro. Bu 16 bin euro üzerine mi ötv, kdv ve diğer gümrük giderleri giriyor bu araç için? Amortisman indirimi ile alakalı hiç örneğe rastlayamadım internette. Ya da yanlış anlıyorum bir şeyleri 🙂

 22. İyi günler. Şu an yurt dışına 24 ay görevli geldim. Burada bana Türkiye ye götürmek üzere araç satın alacaksam 3 yaşından büyük olmasın, giderkenki yaşının önemi yok(diplomatik pasaportla geldim) dendi. Hal böyle olunca 0 km almak yerine 3 yaşında çok düşük km araç almak daha mantıklı değil mi?? Giderken yaşı 5-6 olacak. Cevaplarsanız sevinirim

 23. Ali bey gerçekten çok güzel noktalara değinmişsiniz yazınızda. Yalnız merak ettiğim bir nokta var. Üçüncü parti ülkelerden araç getirme konusunda bir fikrinizi alabilirmiyim? Örneğin Avustralya’da çalışıp, Türkiye’ye dönüş yaptığımızda Almanya’dan araç getirmek mümkün mü?

  Teşekkürler
  Yağmur

 24. Merhabalar
  KDV ve OTV hesaplanırken aracın Türkiye de ki fiyatı mı esas alınır. Hangi fiyat esas alınır